Władze krajowe

Przewodniczący Partii prof. Paweł Bożyk

Wykształcenie i praca zawodowa

Działalność publiczna

Życie prywatne

Członkowie Zarządu Krajowego

 1. Przewodniczący - prof. Paweł Bożyk –  e-mail: bozykpawel@gmail.com

 2. Sekretarz Generalny – Zbigniew Sowa –  e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

 3. Skarbnik – Mieczysław Kozłowski – 

 4. Członek – dr Janusz Bandurski –

 5. Członek – Maciej Gadaczek –

 6. Członek – Zbigniew Kaźmierczak –

 7. Członek – dr inż. Jacek Nowak –

 8. Członek – Marian Szymański –

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej

 1. Przewodnicząca – Danuta Kowalczyk –

 2. Członek – Zbigniew Wieczorek – 

 3. Członek – Henryk Wieczorkowski –

Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego

 1. Przewodniczący – Maksymilian Podstawski – 

 2. Sekretarz – Zbigniew Adam Gusiew –

 3. Członek – Leszek Prusak –

Krajowy Sekretariat Wykonawczy

 1. Sekretarz Generalny – Zbigniew Sowa –

 2. I-szy z-ca Sekretarza – ppłk. dypl. Bogdan Pokrowski - (spr. Emerytów i Rencistów oraz wojsko i służby mundurowe)

 3. Z-ca Sekretarza – Zbigniew Kaźmierczak –  (spr. organizacyjno-logistyczne)

 4. Z-ca Sekretarza – Mieczysław Kozłowski –  (Kwartalnik NP oraz publikacje internetowe)

 5. Z-ca Sekretarza – dr inż. Jacek Nowak – (spr. Młodzieży i współpracy z zagranicą)

 6. Z-ca Sekretarza – dr inż. Teresa Nowak – (spr. Kobiet i społeczno-socjalne)

Redakcja Kwartalnika NOWE PERSPEKTYWY

 1. Dr Adam Erechemla –
 2. Mieczysław Kozłowski –  (Członek Krajowego Sekretariatu Wykonawczego)
 3. Maksymilian Podstawski – (członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego)

Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. Johna Maynarda Keynsa

 1. V-ce Prezes – dr Janusz Bandurski –

 2. Sekretarz Instytutu – Zbigniew Adam Gusiew –

 3. Członek – dr Jan Herman –

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.