Stanowisko

 

Zarządu Krajowego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka w przedmiocie tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

20 marca br. Zarząd Krajowy ROG w jednym z punktów porządku posiedzenia poświęcił wiele czasu dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku.

W wyniku ożywionej dyskusji, Zarząd przyjął następujące stanowisko:

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, zgodnie z Deklaracją Ideową ROG, w której stwierdzamy m.in. „….     Ruch nasz jest otwarty dla członków wszystkich partii, o ile program odrodzenia gospodarczego odpowiada ich poglądom na metody rozwoju polskiej gospodarki. Zapraszamy do udziału w charakterze sympatyków i członków: młodzież, bezrobotnych i bezdomnych, emerytów i rencistów oraz weteranów walki i pracy, żołnierzy i kombatantów LWP.     Jesteśmy ruchem społeczno-politycznym na miarę XXI wieku”.

– postanowił:

  1. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka nie udziela poparcia konkretnemu Komitetowi Wyborczemu.
  2. Członkowie i Sympatycy ROG samodzielnie dokonują personalnego wyboru osób kandydujących do PE.
  3. Zarząd Krajowy podjął uchwałę o udzieleniu rekomendacji m.in.:

 

  1. Kmdr rezer. Bożenie Szubińskiej, która kandydować będzie w Okręgu Pomorskim z listy Partii WIOSNA,
  2. Bogusławowi  Blicharskiemu, który kandydował będzie w Okręgu Śląskim z listy Koalicyjnego Komitetu „Lewica-Razem” – UP + RSS + Partia „Razem”

Uchwała nr  6/2019 

Zarządu Krajowego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka Warszawa  dnia 20 marca 2019 roku

W sprawie rekomendacji kandydatów Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

 Na podstawie art. 15 pkt 1 lit. j Statutu ROG uchwala się co następuje: 

   § 1. 

1.    Zarząd Krajowy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka rekomenduje kmdr rezer. Bożenę Szubińską – Członka Zarządu Krajowego ROG –  na listę wyborczą Komitetu Wyborczego  partii "WIOSNA" do Parlamentu Europejskiego w roku 2019. 

       § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Krajowemu Sekretarzowi Wykonawczemu. 

        § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący

 prof. Paweł Bożyk

Uchwała nr  7/2019 

Zarządu Krajowego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka Warszawa  dnia 20 marca 2019 roku

W sprawie rekomendacji kandydatów Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

 Na podstawie art. 15 pkt 1 lit. j Statutu ROG uchwala się co następuje: 

  § 1. 

1.    Zarząd Krajowy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka rekomenduje kol. Bogusława Blicharskiego na listę wyborczą Koalicyjnego Komitetu Wyborczego "Lewica Razem" do Parlamentu Europejskiego w roku 2019. 

       § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Krajowemu Sekretarzowi Wykonawczemu. 

        § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 prof. Paweł Bożyk

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Rola przemysłu w fazie postindustralnej.

Konferencja popularno-naukową

“Przemysłowy krajobraz regionu”

Dylematy energetyczne Polski

Odzwyczailiśmy się od wyłączeń prądu. W ostatnich kilkudziesięciu latach energii mieliśmy pod dostatkiem, potrzeby przemysłu znacznie się skurczyły, budownictwo mieszkaniowe rozwijało się powoli, węgla nie brakowało.

W sprawie "Długich długów Edwarda Gierka"

W “Gazecie Wyborczej” z 2 kwietnia br. ukazał się artykuł A. Nowakowskiej p.t. “Długie długi Gierka”, w którym autorka zamiast sięgnąć do źródeł przytacza nieprawdziwe opinie “z drugiej ręki”. Warto więc poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania niezbędne do wyjaśnienia tego tak istotnego dla Polski problemu

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.