Deklaracja Programowa Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

Ruch odrodzenia Gospodarczego zamierza zrealizować dwa podstawowe cele programowe:

  • po pierwsze: zaproponować Polakom program „Rozwój dla człowieka”, którego istotę stanowi przyspieszenie dynamiki gospodarczej i poprawa warunków życia zwłaszcza poprzez tworzenie nowych miejsc pracy;
  • po drugie: doprowadzić do pełnoprawnego włączenia dekady lat siedemdziesiątych do powojennego dorobku Polaków.

Istotę programu „Rozwój dla człowieka” stanowi przyspieszenie tempa rozwoju do około 7- 8 proc. rocznie, głównie w wyniku zwiększenia zatrudnienia. Obfite zasoby pracy są największym bogactwem współczesnej Polski. Dziś, gdy w wiek produkcyjny weszły liczne roczniki młodzieży urodzonej w okresie drugiego powojennego wyżu demograficznego, stworzenie dla nich miejsc pracy jest zadaniem najważniejszym.

Prowadzenie przez państwo polityki prozatrudnieniowej wymaga przede wszystkim odbudowy autorytetu tego państwa. Dziś ten autorytet znalazł się na samym dnie. Najbliższe wybory musza wyłonić nową generację polityków, nieskażonych moralnie, przedkładających dobro państwa i narodu ponad wszystko.

Naszą dewizą jest zasada: „Tyle liberalizmu, ile to możliwe, tyle państwa, ile to konieczne”. Tam, gdzie to możliwe pozostawmy rozwiązywanie problemu rynkowi, tam zaś gdzie to jest konieczne, wykorzystajmy autorytet państwa.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego nie traktuje lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku  jednostronnie, widzimy też błędy popełnione w ówczesnej polityce ekonomicznej i społecznej. Uważamy jednak, że nadeszła właściwa pora, by zbilansować plusy i minusy, sprawiedliwie oceniając tamten okres.

Ruch nasz jest otwarty dla członków wszystkich partii, o ile program odrodzenia gospodarczego odpowiada ich poglądom na metody rozwoju polskiej gospodarki.  Zapraszamy do udziału w charakterze sympatyków i członków: młodzież, bezrobotnych i bezdomnych, emerytów i rencistów oraz weteranów walki i pracy, żołnierzy i kombatantów LWP     

                                                                                          

Jesteśmy ruchem społeczno-politycznym na miarę XXI wieku.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.