Rajmund Rybiński.

Urodził się w Warszawie w 1928 r.. Ojciec, zawodowy żołnierz był wykładowcą w Szkole Zbrojmistrzów w Cytadeli Warszawskiej. W 1932 r. zmarła jego matka , a dwa lata potem zmarł ojciec. Od 1934 r. wychowywany był u stryja mieszkającego w Gdyni. Czasy hitlerowskiej okupacji dla młodego Rajmunda były trudne gdyż do 1942 roku pomagał rodzinie ciężko pracując, gdy ukończył 14 lat, niemiecki urząd pracy skierował go do pracy na roli, u bauera w Chyloni. W latach 1945–49, był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Gdyni i tam wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej. Po maturze, w latach 1949–53 studiował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, którą w 1951 przemianowano na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a po latach na Uniwersytet Gdański. Na studiach zaangażował się w działalność społeczną w samorządzie i Zrzeszeniu Studentów Polskich. Był też organizatorem studenckiego życia naukowego. Zorganizował pierwsze na sopockiej uczelni studenckie Ekonomiczne Koło Naukowe i został jego pierwszym prezesem. Jego osiągnięcia w nauce i pracy społecznej sprawiły, że został wybrany na delegata sopockiej WSE na Zlot Młodych Przodowników – Budowniczych Polski Ludowej, który się odbył 22 lipca 1952 roku w Warszawie. Pod koniec studiów wstąpił do PZPR. W 1953 r. otrzymał nakaz pracy do Świnoujścia w tamtejszym kombinacie rybnym. Od 1956 roku aktywnie zajął się pracą polityczną w PZPR gdzie w 1957 roku został wybrany na I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Świnoujściu. W 1965 r. powrócił na sopocką uczelnię i podjął pracę w Katedrze Ekonomiki Morskiego Przemysłu Rybnego. Na Uniwersytecie Gdańskim był prodziekanem wydziału, wicedyrektorem instytutu i kierownikiem zakładu naukowo-dydaktycznego. Za swe osiągnięcia dydaktyczno-naukowe otrzymał kilka razy nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz wiele nagród rektora UG. Przez lata pracy dydaktycznej wypromował 458 magistrów ekonomii. W Sopocie był przez wiele lat przewodniczącym Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Przez 16 lat był radnym Miejskiej Rady Narodowej, a następnie przez 4 lata radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Za swą działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego (za zasługi dla woj. szczecińskiego), Medalem Zasłużonego Ziemi Gdańskiej, Medalem i Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi odznaczeniami. 20 grudnia 2010 roku została Profesorowi wręczona nagroda „Pomorska Busola Lewicy” im. Izabeli Jarugi-Nowackiej za wybitne osiągnięcia na rzecz Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku, którego wraz z prof. Longinem Pastusiakiem – Marszałkiem senatu RP – był współzałożycielem.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.